Obchodní podmínky

Provozovatelem eshopu a zároveň prodejcem je neziskové občanské sdružení KLASIKFOTO, IČ 22869387, se sídlem v ulici Vrchlického 484/45, 150 00, Praha 5. Eshop je předmětem vedlejší činnosti  neziskového občanského sdružení a byl vytvořen výhradně za účelem podpory časopisu Temnokomorník a dalších aktivit občanského sdružení.

 

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2011.

 

Objednací podmínky


Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

 

Dodací a platební podmínky

Prodávající odesílá zboží výhradně prostřednictvým České pošty a ty vždy 1x týdně, zpravidla na jeho konci. V rámci České republiky může kupujicí zvolit 2 možnosti zaslání - obyčejně (35,- kč) nebo doporučeně (55,- Kč), zásilky budou odeslány až po přijmutí platby na účet. Nezasíláme na dobírku. Za nedoručení obyčejného psaní vlivem ztráty prodávající nezodpovídá. Pro hodnotnější zboží proto doporučujeme zvolit doporučenou zásilku. Do Slovenské republiky (resp. celé Evropy) posíláme pouze doporučeně.

Zboží může být odesláno až po připsání celé částky na náš účet (2300067839/2010 pro ČR nebo 2300067839/8330 pro SR). Převodní kurz z eur na Kč se řídí podle kurzovního lístku ČSOB devizy nákup. Osobní odběr je po domluvě možný v Praze 4.

Provozovatel eshopu a prodejce v jedné osobě není plátce dph a všechny ceny uvedené v eshopu jsou konečné. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Daňové doklady zasíláme na požádání.

 

Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Jako vadu nelze označit drobné nedostatky a kazy originálních fotografií v limitovaných edicích, protože se jedná o ruční práci, která vzhledem k lidskému elementu nemůže být nikdy dokonalá. Každá fotografie je trochu jiná, což přispívá k jejich jedinečnosti.

 

Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na nápravu. Co nejdřív nás  v případě reklamace kontaktujte na email eshop@temnokomornik.com nebo na info@temnokomornik.com, na konkrétním způsobu vyřízení reklamace se dohodneme individuálně.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.


Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží však nesmí být nejen poškozeno, ale také nesmí být použito (nesmí jevit známky použití). V takovém případe musí kupující kontaktovat prodejce na email info@temnokomornik.com a vyčkat jeho odpovědi. Zboží je pak možné na zaslat zpět na adresu sídla občanského sdružení. Náklady na dopravu hradí kupující a prodejce vrací pouze cenu zboží bez dopravy. Kupují musí vrácené zboží poslat výhradně jako doporučenou zásilku. 

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.